Våra öppettider

Piraten har öppet mellan kl. 07:00 -17:00. Personalscheman utformas och anpassas efter familjernas behov för att säkerställa en god personaltäthet i förhållande till antal barn under olika tider på dagen.

Jul- och sommarveckor 

Under jul- och sommarveckorna samarbetar vi med Norlandia Förskolan Hamnen och andra Norlandia förskolor i Stockholmsregionen, verksamheten är förlagd till någon av de förskolorna. Vårdnadshavare får information i god tid för vad som gäller.

Planeringsdagar

Piraten har fyra planeringsdagar per år. Vårdnadshavare som är i behov av tillsyn dessa dagar, kontakta rektor Susanne Ålund via mail. susanne.alund@norlandia.com