Norlandia Familjetjänster - för en enklare vardag

Norlandia Familjetjänster omfattar en rad tjänster med målsättning att underlätta småbarnsfamiljers vardag. Genom våra Familjetjänster är vår förhoppning att familjerna får mer tid till roliga aktiviteter.

Vi lanserar våra första Norlandia Familjetjänster under läsåret 2020. För mer information, kontakta rektor.